Stodoła – budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony do przechowywania zebranego zboża (najczęściej w postaci snopków), siana i słomy.
W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia rolnicze, pojazdy rolnicze.


Stara Stodola
+48 608 111 888, info@maku.pl

2012 © Stara Stodola + All rights reserved + Polityka prywatności